Nehnuteľnosti a bývanie 2018 / 1

László Bajnai

Planned urban development in the light of integrated agglomeration development strategies in Hungary

 


Šárka Dvořáčková, Vít Hromádka

Návrh metodiky pro posouzení projektu v rámci municipalit

 


Eliška Křížovská, Bohumil Puchýř, Martina Beránková

A significance of value drivers for building enterprises of a regional character

 


Juraj Nagy, Andrej Adamuščin

Časové plány v životnom cykle stavby

 


Marek Ďubek, Peter Makýš, Silvia Ďubek

Tvorba časových plánov – podklady a vstupné údaje

 


Karolína Hanulíková, Tomáš Uhlík

Typy developmentu nehnuteľností v závislosti na vzájomnom vzťahu zúčastnených partnerov

 


Dávid Sklenár

Úloha centrálnych bánk z pohľadu finančnej krízy a ich menovej politiky v tomto období