Nehnuteľnosti a bývanie 2022 / 2

Lukáš Lederer, Helena Ellingerová

Development of prices in the construction industry

 


Patrik Šťastný, Simona Feninová

Increasing the prices of building materials in the procurement of construction works

 


Natália Jurgová

Podpora obnovy budov ako efektívny nástroj na zmiernenie energetickej chudoby