Nehnuteľnosti a bývanie 2020 / 2

Barbora Brestovská

Je bývanie v Bratislave udržateľné?

 


Marek Ďubek, Peter Makýš, Tomáš Funtík

Šambrány z pohľadu ekonomiky a geometrie.

 


Daniela Špirková, Michal Filla

Význam bytovej výstavby v stavebnej produkcii Slovenska.

 


Miroslav Pánik

Kvantitatívna komparácia vybraných špeciálnych fondov nehnuteľností.