Nehnuteľnosti a bývanie 2018 / 2

Helena Ellingerová

Modelling the contractor's price offer

 


Jana Korytárová, Vít Hromádka

Analýza honocení ekonomické efektivnosti projektů dopravní infrastrukttury

 


Eliška Křížovská, Bohumil Puchýř, Michal Černý, Lucie Vaňková

Manifestations of a financial crisis at building enterprises of a regional significance

 


Tomáš Funtík, Michal Pasiar

Analýza finančného dopadu informačného modelovania stavieb z pohľadu investora

 


Juraj Nagy, Andrej Adamuščin, Marek Ďubek

Špecifiká pri stanovení predpokladanej hodnoty stavby v predprojektovej fáze